Pejse – En varm afslapningsform

For mange kan en pejs virke beroligende efter en stresset arbejdsdag, og samtidig bidrager den til et mere hyggeligt miljø. Derudover kan en pejs med sit rustikke look, sætte et moderne og luksuriøst præg på dit hjem.

Mange foretrækker den originale gulvpejs, som harmonerer godt med de øvrige møbler i samme højde, men der er en stigende tendens til at boligejere bevæger sig i retningen mod de mere kreative pejse. Hertil er vægpejsen blevet et integreret element i mange danske stuer, især efter pejse fra brands som Vauni er begyndt at opstå. Brændeovnen og pejsen kan med sin varme atmosfære, forvandle selv den mest deprimerende vinterdag til en hyggelig og afslappende dag. Dog er det uhyre vigtigt at have en relativ ny pejs, da en for gammel pejs kan bidrage med sundhedsskadelige stoffer – og det er der ingen, som har interesse i.

Sådan håndterer du din brændeovn
Der er flere faktorer man som boligejer bør være opmærksom på, når der befinder sig en pejs eller brændeovn i huset. Der er f.eks. naturligvis farer forbundet med at have levende ild inde i huset. Gløder kan eksempelvis antænde møbler eller tæpper i nærheden af ovnen. Heldigvis er der i høj grad taget højde for dette i de regler og love, som gælder for brændeovne og pejse, så det er derfor en god idé at følge dem. Heldigvis kan man med pejse der brænder på bioethanol, som f.eks. fra Vauni, undgå risikoen fra gløder.

Det anbefales stærkt af diverse love og regler, at man ikke har letantændelige materialer til at ligge tæt op til ovnen. Det anbefales derfor, at der ca. halvanden meter omkring ovnen er påsat en stålplade, der skåner gulvet og andre møbler mod gløder og ekstrem varme.

Hvad kan der ske ved at have en for gammel pejs?
Skorstensbrand er i Danmark en af de ulykker, som oftest forekommer i forbindelse med anvendelse af brændeovne og pejse. De såkaldte skorstensbrande opstår som regel, fordi løbesod, som sidder på indersiden af gamle og uisolerede skorstene, bryder i brand. Løbesoden opstår f.eks., hvis du fyrer med for lav temperatur eller for vådt brænde. For at skåne dit hus for en sådan ulykke, er det derfor en god ide at følge de råd og vejledninger, der er i forbindelse med brugen af brændeovne og pejse.
Alternativt kan man lukke skorstenen af og fyrre med bioethanol fremfor brænde.

Derimod er kulilteforgiftning og røggaseksplosioner heldigvis sjældne og antallet af ulykker de sidste 15 år kan tælles på én hånd. De skyldes næsten altid forkert betjening af ovne og pejse eller brug af fugtigt brænde, hvilket forhåbentligt alle boligejere med pejs er opmærksomme på. Grundet den omfattende debat om brugen af brændeovne og pejse, der har været i forbindelse med luftforurening, er det dog heldigvis de fleste mennesker, der er afklaret med, hvordan pejsen og brændeovnen skal betjenes.

Med en nyere pejs er du sikret den perfekte komfort
Pejse er en fantastisk hyggespreder. Med en lang og trættende arbejdsdag kan det være meget attraktivt at smide sig i en stol foran pejsen. Den knitrende lyd af brændende træ kombineret med den massive varme som brændeudgiver, er med til at give en total ro i kroppen. For nogen kan det virke helt zen-agtigt at give sig hen foran en brændeovn. Med en nyere pejs er du sikret perfekt komfort og et minimalt udslip af farlige stoffer. Har du ikke mulighed for at få dig en skorsten, kan du alternativt overveje de nye og skorstensfrie pejse som bl.a. Vauni har specialiseret sig i.