Det gode samarbejde

Teamudvikling ved et større bord

Mange går rundt og tror, at teamudvikling og teambuilding er det samme. Lad mig lige slå fast: Det kan være at det er rigtigt. Men der er sandelig stor forskel på teambuilding og teamudvikling. Teamudvikling er en længerevarende proces, hvor en gruppe mennesker, der skal samarbejde, lærer netop det. Teambuilding kan være instrumentelt i denne proces. Teambuilding består ofte af et sæt aktiviteter, som teamets medlemmer skal udføre – netop for at lære at samarbejde på tværs af deres kompetencer. Ofte har aktiviteterne intet at gøre med deres daglige arbejde. Ofte er teambuilding sjovt, fordi der er tale om aktiviteter, som udføres i rammer, der ikke ligner arbejdspladsen. Mange aktiviteter, som bruges i teambuilding, ligner leg og konkurrencer.

En længere proces

Teamudvikling, derimod, er som sagt en længerevarende proces, der sker på arbejdspladsen. Teamudviklingen sker omkring konkrete arbejdsopgaver.

Teamudvikling kan tage rigtig lang tid fordi det at samarbejde i teams, så opgaven bliver løst på den mest effektive og givtige måde, kan ikke udvikles på en enkelt dag. Det tager tid at lære sine holdmedlemmer at kende. Det tager tid at forstå opgaven. Og det tager rigtig lang tid, inden alle på teamet har den samme forståelse af, hvad opgaven i virkeligheden går ud på. Det er lige præcist det, teamudvikling går ud på. Teamudvikling er derfor ikke et spørgsmål om at ryste forskellige mennesker sammen, så deres samarbejde kan udvikles fremover.

Teamudvikling går dybere

Vi kan sige, at teamudvikling går meget dybere end teambuilding. Et team gennemgår nemlig forskellige processer. Dels er der det her med at opnå en fælles forståelse af opgaven. Men der er også en opgave i at forstå, hvorfor opgaven skal tackles på den ene eller anden måde. Det handler derfor ikke kun om, at der skal skabes en gruppe, som består af mennesker, der har et godt team samarbejde imellem sig. Teamudvikling handler om, at den specifikke gruppe mennesker opnår en fælles forståelse af både personlighederne, som teamet udgør – og af opgaven.

Det handler om at alle i teamet forstår, at vi er forskellige og derfor også reagerer forskelligt – på forskellige signaler. Teamudvikling handler også om, at alle på det specifikke team sørger for at tage ansvar og samtidigt tør være fleksible og totalt ærlige. Teamudvikling kræver derfor også, at teamets medlemmer tør arbejde med sig selv. Der skal gives og tages. Der skal modificeres. Der skal strammes op og der skal være plads til at give rum og plads til kreativitet.

Det kan være en svær proces

Det er en svær proces. Mange mennesker indser ikke, at de er en del af en virksomheds teamudvikling. Kort sagt: Det er svært. Det handler om, at der udvikles en kultur, der vender blikket væk fra individet og over imod et fællesskab, der går meget dybere end et hyggeligt fredagsmøde med kaffe og hjemmebagt kage.

Så, du kan godt se, at teamudvikling og teambuilding slet ikke er det samme. Teambuilding handler om, at I får en god oplevelse af hinanden og dermed lettere kan udvikle et godt team samarbejde. Teambuilding bliver dog ofte brugt som et af de indledende skridt i den lange proces, som teamudviklingen er.