Ud i byen

You are currently viewing Ud i byen

Det var noget af en spand koldt vand at få i hovedet, da vi i vores tennisklub fandt ud af, at anlæggelsen af et nyt stykke vej her i Aalborgs udkant ville betyde, at den depotbygning, vi har liggende i udkanten af vores område, ville komme i vejen for den nye vejs linjeføring. En stor trøst er det naturligvis, at vores baner og selve klubhuset ikke bliver berørt af vejbyggeriet.

Og vi har ikke mange muligheder for at protestere, for vores tennisbaner og klubhuset ligger på et kommunalt ejet areal, ligesom bygningerne og banerne i sin tid er anlagt og bygget af kommunen. Så reelt er der ikke tale om nogen form for ekspropriation, og vi må bare bøje nakken og finde os i det, der sker.

Heldigvis har kommunen lovet os at opføre en ny depotbygning et andet sted på arealet, men det kan af praktiske grunde først ske, når man er blevet færdig med at anlægge den nye vej. Derfor står vi med et problem, fordi vi nødvendigvis skal have et sted til opbevaring af vores udstyr – primært de mange net fra tennisbanerne, som ikke tåler at være ud i al slags vejr.

Vi har i bestyrelsen for tennisklubben haft et møde med repræsentanter fra kommunen, og det ligger klart, at vi skal regne med, at der går mindst et halvt år mellem nedrivningen af vores nuværende depotbygning og til en ny kan stå færdig. Kommunens folk havde ikke noget konkret forslag til, hvor vi så kan få opbevaret vores udstyr i den periode.

Jeg foreslog, at vi ganske enkelt lejer et depotrum et eller andet sted – helst så tæt på som muligt, og det forslag var kommunens repræsentanter ganske enig i. De havde også mandat til at give os lovning på, at udgifterne til den nødvendige opmagasinering i Aalborg vil blive betalt af kommunen.

Lige nu er der kun et par uger, til entreprenørens folk begynder at nedrive vores hidtidige depotrum, og det er bestyrelsen for tennisklubbens opgave at finde en erstatning i den periode, vi ikke har nogen depotbygning.

Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi eventuelt kunne inddrage en del af vores klublokaler til formålet, men en opmåling har vist, at der ganske enkelt ikke er plads nok, hvis tennisspillerne fortsat skal have bare et minimum af faciliteter som baderum m.m.

Derfor har vi nu indledt en intens jagt på muligheder for opbevaring i Aalborg, for det er ikke en tilfredsstillende løsning for os bare at leje os ind på et af de lagerhoteller, vi har i området. De ligger nemlig alle i temmelig stor afstand fra vores tennisanlæg, så det vil kræve en uforholdsmæssig stor arbejdsindsats at bruge dem.

Vi har valgt at indrykke en annonce i avisen i næste uge i det håb, at der er en virksomhed eller en privat med ledig lagerplads forholdsvis tæt på tennisbanerne, så vi kan få opmagasineret vores net og øvrige grej så tæt på, at det ikke bliver alt for tidkrævende, når tingene skal hentes fra depotet eller den modsatte vej.