Rent på slagteriet

You are currently viewing Rent på slagteriet

Det var helt sikkert ikke lige den type arbejde, jeg havde forestillet mig, mens jeg studerede til kemiingeniør på universitetet, men nu har jeg faktisk et job, der består i at kontrollere rengøringen på en række slagterier. Og det handler ikke kun om kontrol, men også om at instruere vores hygiejnemedarbejdere i, hvordan de skal arbejde for at sikre en optimal hygiejne på slagterierne.

Der er naturligvis en lang række krav fra myndighedernes side til rengøringens standard, og de skal selvfølgelig overholdes til punkt og prikke. Men dertil er det også min opgave at udarbejde standarder, der er med til at holde udgifterne og ressourceforbruget så langt nede som muligt.

Og især den sidstnævnte del af mit arbejde har i høj grad relationer til min uddannelse som kemiingeniør, for alle slagterier har et stort forbrug af forskellige kemikalier i forbindelse med rengøringen og sterilisering af alt, hvad der kommer i berøring med kød under det daglige arbejde. Derfor er det også min opgave at sikre en korrekt dosering af hvert enkelt kemikalie og om muligt finde på alternativer, der måske kan medføre en besparelse i udgifterne. Og det synes jeg er en spændende opgave, for der er mange hensyn at tage, når man skal afprøve kemikalier. De må selvfølgelig ikke være skadelige for medarbejderne, og de må naturligvis heller ikke virke ætsende eller på anden måde ødelæggende på de forskellige slagterimaskiner, som for nogles vedkommende godt kan være temmelig sarte.

Mit daglige arbejde foregår på slagterikoncernens afdeling her i byen, hvor jeg bor, men jeg har mange besøg på koncernens øvrige slagterier rundt om i hele landet. Når jeg for eksempel har fundet frem til et nyt kemikalie eller en ny metode i forbindelse med rengøringen, og den har vist sig at være en succes her på det slagteri, hvor jeg har mit kontor og laboratorium, skal den nye arbejdsmetode implementeres på de øvrige slagterier.

Det kræver i mange tilfælde flere dages besøg, før jeg har fået instrueret personalet tilstrækkelig grundigt, og det er ofte nogle uvante arbejdstider, jeg har i den forbindelse. Det skyldes, at rengøringsholdene på slagterierne har fast arbejdstid udenfor den del af døgnet, der bruges på den egentlige produktion, og de går ikke frivilligt med til at møde ind på arbejde på andre tidspunkter. Derfor bliver der for mit vedkommende nogle gange tale om arbejde sent om aftenen og i andre tilfælde meget tidligt om morgenen. Men heldigvis bliver jeg altid mødt med interesse hos medarbejderne. Dels har de fleste af dem en ærlig interesse i at holde rengøring og hygiejne på så højt et niveau som overhovedet muligt, dels har de i flere tilfælde opdaget, at når jeg kommer på besøg for at instruere dem i et eller andet nyt, så medfører det ofte, at de slipper lidt nemmere om ved deres arbejde.

Der er dog også situationer, hvor jeg ikke er så velkommen, for det hænder en sjælden gang imellem, at min målinger afslører bakterier, som kun kan stamme fra, at der ikke er gjort ordentligt rent, men det hører heldigvis til sjældenhederne.