Førstehjælpskurser i Danmark

You are currently viewing Førstehjælpskurser i Danmark

Hvor mange danskere er i stand til at yde førstehjælp? Hvor og hvordan kan man deltage i et førstehjælpskursus? Og hvorfor er førstehjælp og AED (hjertestarter) blevet så populært? I denne artikel kan du læse nogle gode bud på det.

I 2013 blev der offentliggjort en større undersøgelse, som er støttet af TrygFonden, Hjerteforeningen og Helsefonden. Konklusionerne i undersøgelsen kan give et godt bud på, hvor mange danskere der er i stand til at yde førstehjælp. I undersøgelsen konkluderes det, at 58 procent af de personer, som faldt om med hjertestop uden for hospitalet i 2011fik livreddende førstehjælp. Det er groft sagt en tredobling i forhold til 2001, hvor tallet var 19 procent. Det konkluderes også, at i 2001 overlevede 4 procent af disse personer, som fik hjertestop uden for hospitalet. I 2011 var de 4 procent steget til 10 procent. Selvom langt flere gennem årene er begyndt at hjælpe ved hjertestop, fortæller tallene fx ikke, hvor mange der har deltaget på et førstehjælpskursus.

I begyndelsen af 0’erne var det stort set kun store aktører som FALCK, Røde Kors og lignende, som tilbød førstehjælpskurser. I dag findes der et væld af mindre virksomheder, som tilbyder kurser i førstehjælp. Mange af dem er enkeltmandsvirksomheder, hvor førstehjælpsinstruktøren er tidligere ambulanceredder, brandmand, uddannet samarit, uddannet i forsvaret eller noget tilsvarende. Stort set alle tilbyder førstehjælpsundervisning til erhvervslivet. Nogle af dem tilbyder også undervisning til privatpersoner, som kan tilmelde sig kurser via en webside. Søger du et kursus, kan du jo bruge Internettet til at finde ud af, hvem der tilbyder et kursus på dine betingelser.

Skal du have et kørekort, skal du kunne fremvise et gyldigt førstehjælpsbevis. Det blev indført ved lov i 2006. Mange køreskolelærere afvikler selv disse førstehjælpskurser, som kaldes færdselsrelateret førstehjælp. Emnerne i kurset er blandt meget andet de 4 hovedpunkter, livreddende førstehjælp, nødflytning, hovedlæsioner, brud på rygsøjlen, blødninger, shock og ABC-reglen. Tilbyder din køreskolelærer ikke kurset, kan du også med fordel bruge Internettet til at finde en løsning.

AED’er (hjertestartere) må først og fremmest være så populære, fordi journalister, eksperter osv. ofte omtaler dem i medierne. Især i perioden 2008-2014 er de blevet omtalt mere end nogensinde før. Da de for alvor kom på markedet i 2003 i kølvandet på en konference, blev de stort set aldrig nævnt i medierne. Derudover har TrygFonden også spillet en stor rolle, fordi de har brugt mange penge og meget tid på udbredelsen af hjertestartere i Danmark. De driver også en webside, hvor man kan se alle de hjertestartere, som er registreret i Danmark. De er markeret på et danmarkskort. Man kan zoome ind på markeringerne og på den måde se en præcis stedangivelse. Mange af dem er opsat i virksomheder, foreninger mm.

I august 2012 udgav det danske band Nephew en single kaldet ”Hjertestarter”. Man må formode, at eftersom de udgav sangen uden at forklare, hvad titlen betyder, må de tro, at danskerne ved, hvad det er. Det interessante spørgsmål er, om de kunne have gjort det i 2003/2004.