Slidgigt og depression

You are currently viewing Slidgigt og depression

Jeg arbejder i et lægehus som sygeplejerske, min chef, Kurt, er læge og akupunktør og min kollega, Gerda, er sekretær og receptionist. Vi har et meget godt og tæt samarbejde uden de helt store faglige barrierer. Hver formiddag efter telefonkonsultationen drikker vi en kop kaffe sammen, gennemgår dagens post og drøfter dagens kommende opgaver.

I dag var der et længe ventet brev fra Sundhedsstyrelsen med rigtig gode nyheder. Vi havde fået bevilget midler til at gennemføre et projekt med det formål at beskrive, hvilket arbejde, patienter med slidgigt i ryggen, havde i det civile liv, samtidig skal vi ud fra et tidligere udarbejdet smerteskema vurdere, hvilken effekt akupunktur har på patienten i en periode på seks måneder.

Nogle mennesker kan fjerne eller reducere smerterne ved slidgigt med den rigtige kostplan: http://slanke.guru

Vi var stolte og syntes, det var sejt, at et lille lægehus med tre ansatte fik bevilget midler til et videnskabeligt projekt, så chefen hentede brød til kaffen.

Det bliver en rigtig spændende tid. Kurt har behandlet mange patienter med akupunktur, og det er vores indtryk, at den største rate af tilfredshed og effekt i forhold til behandlingen findes hos patienter med slidgigt og patienter, der lider af depression. Vi har tidligere lavet pilotprojekter om akupunktur kombineret med kinesisk medicin, men det har handlet om andre patientgrupper og ikke været så omfattende . Nu skal vi så i gang med et stort projekt, som vi har midler til, og et sådant projekt giver lægehuset status, og Kurt kan udvikle sin karriere, fordi han kan dokumentere, at han har deltaget i et forskningsprojekt.

[learn_more caption=”Mere”] Slidgigt er den mest udbredte gigtlidelse overhovedet. Hyppigst kommer slidgigt med alderen, men ofte er slidgigt også en af følgevirkningerne ved piskesmæld forårsaget ved trafikuheld.

Det anslås, at halvdelen af alle over 40 år og alle over 60 år har slidgigt i et eller flere led.

Depression (også kaldet klinisk depression, unipolar depression og sygelig depression) er en sindslidelse, der først og fremmest er karakteriseret ved sænket stemningsleje. I folkemunde bruges ordet depression til tider også om almindelig tristhed. Derfor kan udtrykket klinisk depression bruges, for at understrege, at der er tale om en egentlig depression.

En depression er som regel behandlingskrævende. Kernesymptomerne er den enorme tristhed (sænket stemningsleje), som ofte fører til interessetab og lavt selvværd. Ud over følelsesmæssige symptomer, så dækker depressionsbegrebet også over kropslige/adfærdsmæssige symptomer såsom søvnløshed (insomni), manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og hæmning, (patienten taler langsomt og svarer i enstavelsesord).

[/learn_more]