Advokat på naboen?

naboproblemer

Det sker ofte, at naboer kommer i stridigheder. Det kan være, at den ene er generet af et meget højt træ i naboens have, som kaster skygge på en terrasse. Det kan også godt være, at naboen spiller meget høj musik til sent ud på aftenen. Der er også mange eksempler på, at naboer føler sig generet af, at naboen kan se direkte ind i deres stue, når naboen er oppe på første sal. Og ja, ofte er det små stridigheder, der kan løses i fred og fordragelighed. I nogle tilfælde udvikler de små stridigheder sig dog til konflikter, der kræver en løsning via lovens regler. (Jo da, vi skal alle overholde loven.)

Hegnslov og naboret

Tag nu eksemplet med de høje træer inde hos naboen, der kaster skygge ned over din terrasse. Du vil gerne kunne nyde aftensolen på den. Sammen med din partner og gode venner. Men fordi træerne skygger for lyset, så bliver der mørkt, I føler ikke, at I hygger jer. Der er en stemning af kulde og uhygge.

Du har undersøgt om du kan kaste en eller forbandelse over træerne, så de bliver syge og skal fældes. Det kan du bare ikke. Der findes ikke sådan en forbandelse. Men der findes en lov, som du måske skal kigge lidt nærmere på: Hegnsloven og naboret. Dette er en lov, der udstikker regler for, hvordan hegnet imellem to ejendomme skal laves, hvor højt hegnet skal være, og hvilken form for beplantning, du må anvende. Det er med andre ord en lov, der kan forandres fra område til område.

Lokalplaner og anden jura

Den sættes ofte som reference i lokalplanerne for dit område. Der kan nemlig være store forskelle på, hvor højt et hegn i et skel må være. Så hvis du har et spørgsmål: Hvad er højden på hegn i skel, så finder du ikke et entydigt svar. Det er dog sådan, at hegnsloven fortæller os, at i de fleste områder, så må hegnet i skellet være op til mellem 1,8 og 2,0 meter højt. Og her taler vi altså om det hegn, som i fagsproget bliver kaldt for fælleshegnet. Det er det hegn, der står lige i skellinjen imellem din og din nabos ejendom.

Ofte skal en advokat på sagen

Ordet fælleshegn spiller en rolle her: Det betyder nemlig, at det er et hegn, som du og din nabo skal være fælles om at etablere og vedligeholde! Og det kan blive et problem en gang imellem. Det kan være, at din nabo ikke vil bidrage til at male hegnet, så det beskyttes imod vand og vind. Det kan være, at han/hun slet ikke vil være med til at etablere det. (fx ved at dele udgifterne med dig.)

I sådan et tilfælde kan det være ret godt at kende en god advokat, der kender til hegnsloven. Han vil nemlig hurtigt kunne fritage dig for at skulle være i konflikt med din nabo i årevis. (Jo, der er tilfælde på nabostridigheder omkring fælleshegn, der har varet i mange år!) En nabostrid om et hegn kan være ret opslidende. Så, den skal du undgå. På sigt vil din nabo også være glad for, at I ikke er uvenner.