Tag på højskole

Dette her kan kun siges kort og uden omsvøb! Tag dog på højskole, inden du dør! Det er en fantastisk oplevelse, du aldrig vil glemme! Men ved du, om der findes højskoler i andre lande end Danmark?

Findes der højskoler i andre lande?

Højskoler er et dansk fænomen opfundet af N.F.S. Grundtvig for over 160 år siden. Der findes højskoler i de andre nordiske lande. Er du interesseret i at komme på højskole i et andet land, kan du evt. kontakte landets ambassade og høre, om der findes noget, der ligner højskoler i det land.

Hvilken højskole var den første i  verden?

Rødding Højskole er verdens første og Danmarks ældste folkehøjskole, beliggende i Rødding i den nordlige del af Sønderjylland. Den blev grundlagt i 1844 af Christian Flor (1790-1875). Fra starten var det en almen højskole med vægt på både uddannelse og dannelse. Efter krigen i 1864 kom Rødding under Prøjsen, og Askov Højskole oprettedes lige nord for Kongeå-grænsen i 1865 med Ludvig Schrøder (1836-1908) som forstander. Han var forstander for Rødding Højskole 1862-1864.

Den første højskole, Rødding, indviedes 1844. Højskolebevægelsen har to “mytologiske” perioder. Den første rækker, med 1864 som central begivenhed, frem til ca. 1880. Den anden strækker sig over årene før, under og lige efter 2. Verdenskrig. Dvs. at krigene om Sønderjylland/Slesvig og den tyske besættelse 1940-45 er en slags folkeligt-nationale omdrejningspunkter. Tiden umiddelbart efter 1880 var en stagnationsperiode for den “mytologiske” højskole, bl.a. pga. den begyndende videnskabelige holdning, også til mytestoffet, i forlængelse af det moderne gennembrud. Som en højskolemand skrev 1889: “Højskolernes mytologiske tid er forbi; aserne og jætterne er gåede under i Realismens Ragnarok”. Udsagnets sprogbrug er i sig selv et eksempel på sammenkædningen af myter og nutid.

[one_half]Vi kan klart anbefale et højskoleophold til alle raske unge mænd og kvinder[/one_half]
[one_half_last]Faktisk er ophold på højskoler også meget velegnede til ældre mænd og kvinder[/one_half_last]